Survivalist Forum - View Single Post - Bug obecnie wątku zdjęcie torby
View Single Post
Old 10-09-2009, 03:45 PM
wengo1776's Avatar
wengo1776 wengo1776 is offline
Liberty or Death
 
Join Date: Jun 2008
Location: A place called Monroe Ohio
Posts: 986
Thanks: 2,400
Thanked 555 Times in 303 Posts
Default

Quote:
Originally Posted by RevPaul View Post
Wy mieliście być wybaczani. Gdzie zrobił wy znajdujecie *translator*?

RevPaul
Proszę powiedzieć, że znowu tak naprawdę nie w wyborach.