Survivalist Forum - View Single Post - Bug obecnie wątku zdjęcie torby
View Single Post
Old 10-08-2009, 08:33 PM
wengo1776's Avatar
wengo1776 wengo1776 is offline
Liberty or Death
 
Join Date: Jun 2008
Location: A place called Monroe Ohio
Posts: 986
Thanks: 2,400
Thanked 555 Times in 303 Posts
Default Bug obecnie wątku zdjęcie torbyAdvertise Here

Post zdjęcia swojego utworzenia. (Proszę wybaczyć mój zły polski nie jestem dobrym.)